Chs Charqie

Vrh Y2

Sherry Charqie

anglický crested
čierna-červená-biela
aa B- C- D- ep- Ppr ss

Yasper Green Garden

anglický crested
čierna-červená-biela
aa B- C- D- ep- Ppr ss

Datum narození: 18. 8. 2023
Počet narozených mláďat: 1,1
Počet odchovaných mláďat: 1,1


Ypson Charqie

samec, 122 g
anglický crested
čierna-biela s červenou

Maria Tobiasova (SK)


Ylly Charqie

samice, 127 g
anglický crested
čierna-biela (s červenou?)

CHS Charqie (SK)