Chs Charqie

Vrh XX

Voxy Green Garden

anglický crested SG?
čierna-biela s červenou
aa BB CC D- ep- Ppr ss

Bax Charqie

anglický crested
slate-biela so zlatou
aa BB C- D- ep- prpr ss

Datum narození: 31. 7. 2022
Počet narozených mláďat: 0,0,3
Počet odchovaných mláďat: 0,0