Chs Charqie

Timko - Tigrík Charqie

hladké
čierna-červená-biela

Bob

coronet
aguti čierna červená s bielou

Ginny Charqie

US teddy/rex NS
slate-biela so zlatou

Olya DIAMOND CAVIES

Peruánec NS
californská čierna červená

Onika DIAMOND CAVIES

sheltia NS
červená